Valgkomite Treningstider
Ole Grønskar 453 96 193
Tore Ramsdal 911 88 083
Sverre Wiseth 976 23 723
 
Data/IT gruppe Treningstider
Jan Birger Johannessen 417 60 010
Ludvig August Køllersen 482 65 935
Jan Harald Odén 940 34 390
Erik Throndsen 948 75 356
Sverre Wiseth 976 23 723
 
Foredragsgruppe Treningstider
Ole Grønskar 453 96 193
Ludvig August Køllersen 482 65 935
 
Reise/arrangementsgruppe Treningstider
Ulf Arne Brurberg 411 91 442
Jan Harald Odén 940 34 390
Toril Willoch 997 43 916
 
Senior hjelper Senior Treningstider
Trygve Kristian Andersen 918 86 652
Ulf Arne Brurberg 411 91 442
 
Styre/Medlemsmøter Treningstider
 
Styret OSL Treningstider
 
Trimgruppe Treningstider
Yngvar Hjelm 970 72 946
Kristian Høyvik 924 50 776
John Halvor Smette 907 88 739
Toril Willoch 997 43 916