Gro Høyvik style=

Gro Høyvik

Leder
Øistein Svang style=

Øistein Svang

Nestleder
Stein Ragnar Breiland style=

Stein Ragnar Breiland

Sekretær
Terje Willersrud style=

Terje Willersrud

Kasserer
Ulf Arne Brurberg style=

Ulf Arne Brurberg

Styremedlem
Jan Harald Odén style=

Jan Harald Odén

Styremedlem
John Halvor Smette style=

John Halvor Smette

Styremedlem
Bjørn Sundaker style=

Bjørn Sundaker

Styremedlem
Toril Willoch style=

Toril Willoch

Styremedlem