Oppdatert 12/5 2022 16.00       

Web ansvarlig: Erik Throndsen


Informason

Informason

Når du betaler kontingent eller annet til klubben hvor det er angitt KID nummer, vennligst bruk dette. Det sparer kasserer for en masse ekstra arbeid.

Les mer

Årsmøteprotokoll ligger under INFORMASJON/ÅRSMØTEDOKUMENTER 2022 på hjemmesiden.

 

Sykkeltur 24. mai kl. 12.00 fra Fornebu senter.

 

Neste møte på Gardermoen er 18.mai. Kl. 12.00

 

Sommerlunsj blir 15. juni. Nærmere info kommer

 

Har du noe på hjertet så kontakt oss på mail post@sas-seniorklubb.no eller telefon 958 33 688.