Alle våre vanlige medlemsmøter blir avholdt i SAMFUNNSHUS VEST  på Røa, Tore Hals Mejdellsvei 8. Det kan være mulighet for andre lokaler hvilket vil bli publisert her.
Inngangen til samfunnshuset er foran ved det nye torget på Røa. 2-3 minutters gange fra T-bane linje 2 fra sentrum til Østerås og buss nummer 32 fra sentrum til Voksen skog. 

IKKE GLEM AT ALLE MØTER NÅ STARTER 12.00 unntatt årsmøte som starter 11.00.


 Møtene på Røa 5. januar og på Gardermoen 19. januar er avlyst.                                                                 Møtet 2. februar ble oppstarten på årets møte virksomhet. Orientering om årets virksomhet.               Møtet 17. februar på Gardermoen ble en suksess.                                                                                         Møtet 2. mars med foredrag av Claes Kanold fra ruter var vellykket.                                                           Møte 6. april er års møtet.  Det ble avviklet med 47 medlemmer tilstede.                                                   Møte på Gardermoen er 20. april kl. 12.00.                                                                                                     Møte på Røa er 4. mai kl. 12.00  med ca. 45 tilstede                                                                                       Sommerlunsj blir 20. juni kl. 12.30 på Scandic Fornebu.                                                                               Møte på Røa blir 7. september kl. 12.00 41 medlemmer møtte frem.                                                         Neste møte på Røa bli 5. oktober kl 12.00