Sykkelturer

                           

Sykkeltur 1   Fra Øverland gård til Nygård torsdag 27. april 2023 kl. 12.00

Sykkeltur 2   Fra Frognerseteren til Ullevålseter torsdag 4. mai 2023 kl. 12.00

Sykkeltur 3  Fra Sjøflyhavna onsdag 26. mai 2023 Kl. 12.00 

Sykkeltur 4  Frognerseteren - Kikutstua onsdag 21. juni  2023kl. 12.00

Sykkeltur 5  Gjerdrum/Kløfta onsdag 30. august 2023 kl.12.00

Sykkeltur 6  Frognerseteren - Bjørnholt mandag 11.september 2023 kl 12.00

Sykkeltur 7  Frognerseteren Ullevålseter onsdag 27. september 2023 kl. 12.00

Sykkeltur 8 Øverland - Nygård 5. juli mandag 9. oktober 2023 kl 12.00

  

Informasjon om de enkelte turen blir lagt ut i vår kalender på hjemmesiden etter hvert

Klikk på ønsket aktivitet i kalenderen