Sykkelturer

                           

Sykkeltur 1 2022.   Fra Øverland gård til Muren/Nygård torsdag 21. april kl. 12.00

Sykkeltur 2 2022.   Fra Frognerseteren fredag 6. mai kl. 12.00

Sykkeltur 3 2022.   Fra Fornebu senter tirsdag 24. mai Kl. 12.00  AVLYST !

Sykkeltur 4 2022.   Frognerseteren - Slakteren - Ullevålseter. fredag 3. juni  kl. 12.00

Sykkeltur 5 2022.   Tryvannstua - Skjennungstua - Ullevålseter. onsdag 29. juni kl.12.00

Sykkeltur 6 2022.   Frognerseteren - Bjørnholt - Kikut onsdag 20. juli kl 12.00

Sykkeltur 7 2022.   Skansebakken - Storbekkoia onsdag 25. juli kl. 12.00

Sykkelturer Romerike ved Ivar Arne Mjøen: 25. mai AVLYST !  15. juli,   24. august,  22. september. NY !

Nærmere avtale med Ivar Arne. Tlf. 958 66 550. 

Informasjon om de enkelte turen blir lagt ut i vår kalender på hjemmesiden etter hvert

Klikk på ønsket aktivitet i kalenderen