Her er tillitsvalgte for 2022:
Verv
Navn
Mobil
På valg
Leder Erik Throndsen 948 75 356 2023
Nestleder Gro Høyvik 934 33 021 2024
Sekretær Gro Høyvik 934 33 021 2024
Kasserer Terje Willersrud 416 04 307 2023
Styremedlem Ulf Arne Brurberg
411 91 442
2023
Styremedlem Jan Harald Odén 940 34 390 2023
    
Styremedlem Ludvig Køllersen
482 65 935
2023
Styremedlem John Halvor Smette 907 21 836 2024
Styremedlem  Toril Willoch 907 88 739 2024
Nestleder velges av styret hvert år.
Revisor Svein Elstad 905 81 471 2024
Valgkomite Tore Ramsdal 911 88 083 2024
Valgkomite Sverre Wiseth 976 23 723 2024
Valgkomite Ludvig Køllersen  482 65 935 2024
Wallenbergstiftelsen Sverre Wiseth 976 23 723 2025
Representant til Wallenbergstiftelsen velges av styret hvert 3. år.

 


Reisegruppen:

Verv

Leder

Medlem 

Medlem

Deltaker

Ulf Brurberg

Jan Odén

Toril Willoch 

Mobil

411 91 442

940 34 390

907 88 739