Her er tillitsvalgte for 2020:

Verv

Leder

Nestleder

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem 

Nestleder velges av styret.

 

 

Revisor


Valgkomite

Valgkomite

Valgkomite


 Wallenbergstiftelsen

Velges av styret

Navn

Erik Throndsen

Gro Høyvik

Gro Høyvik

Lauri Aasheim

Ulf Arne Brurberg

Jan Harald Odén

Stein Ragnar Breiland

Ludvig Køllersen

Birger Stensland

John Halvor Smette


 

 

Svein Elstad


Tore Ramsdal

Sverre Wiseth

Ole Grønskar


Sverre Wiseth

 Mobil

948 75 356

934 33 021

934 33 021

900 28 863

411 91 442

940 34 390

952 89 700

482 65 935

907 21 836

907 88 739

 

 

 

905 81 471


911 88 083

976 23 723

453 96 193


976 23 723

På valg

2021

2022

2022

2021

2021

2021

2022

2021

2022

2022

 


 

2022

 

2021

2021

2021


2022


Reisegruppen:

Verv

Leder

Medlem 

Medlem

Deltaker

Ulf Brurberg

Jan Odén

Birger Stensland 

Mobil

411 91 442

940 34 390

907 21 836