Her er tillitsvalgte for 2023:
Verv
Navn
Mobil
På valg
Leder Gro Høyvik 934 33 021 2024
Nestleder Jan Harald Odén940 34 3902024
Sekretær Stein Breiland 952 89 700 2024
Kasserer Terje Willersrud 416 04 307 2024
Styremedlem Ulf Arne Brurberg
411 91 442
2025
 StyremedlemØistein Svang909 21 5862025
Styremedlem Anita Sønju
934 99 528
2025
Styremedlem John Halvor Smette 907 21 836 2024
Styremedlem  Toril Willoch 997 43 916 2024
Nestleder velges av styret hvert år.
Revisor Svein Elstad 905 81 471 2024
Valgkomite Tore Ramsdal 911 88 083 2024
Valgkomite Sverre Wiseth 976 23 723 2024
Valgkomite Erik Throndsen948 75 356 2024
Wallenbergstiftelsen Sverre Wiseth 976 23 723 2025
Representant til Wallenbergstiftelsen velges av styret hvert 3. år.

 


Reisegruppen:

Verv

Leder

Medlem 

Medlem

Deltaker

Ulf Brurberg

Jan Odén

Toril Willoch 

Mobil

411 91 442

940 34 390

907 88 739